Yarışma Uygulama ve Değerlendirme

İçeriğimizi paylaşabilirsiniz.
Pin It

-Değerlendirmede değişik uzunlukta 15 hadîs-i şerif sorulacaktır. Jüri ezbere okunacak hadîs-i şerîf sayısında inisiyatif kullanabilir.
-Katılımcılara sorulacak hadîs-i şerîfler kura usulüyle belirlenecektir.
-Katılımcıya her hadîs-i şerîf için belli bir süre tanınacaktır. Belirlenen süreyi aşan katılımcıya hatırlaması için ek süre verilecek, talep ederse hatırlatma yapılacak, hatırlatma sonrası verilen son ek süreyi dolduran katılımcının cevap hakkı sona erecektir.
-Kendisine sorulan hadîs-i şeriflerin üçte birinden fazlasını okuyamayan veya fâhiş hatayla okuyan katılımcı değerlendirmede başarılı sayılamayacaktır. Başarılı olamayan katılımcılar için telafi değerlendirmesi yapılması konusu komisyonun inisiyatifindedir.
-Katılımcıların hadîs-i şeriflerin ezberlerinde kelime, harf-i cer, soru edatı atlama ve/veya değiştirme, mahrec, med ve hareke hatalarına dikkat edilecektir.
-Değerlendirme sonucunda başarılı olan katılımcılara düzenlenecek özel bir merasimde sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edilecektir.
-Değerlendirme 2 kişiden oluşan ve Düzenleme Kurulu içinden belirlenen komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde sınav komisyonuna kurul kararıyla liyakatli hocalar dahil edilebilir.

riyazussalihinyarismalari profile pic

(@riyazussalihinyarismalari)

Biz, Kur’ân-ı Kerîm’i hadîs-i şerifler rehberliğinde anlamayı ve yaşamayı hedefleyen, bu sebeple Hüdâyî Vakfı Kız Kur’an Kursları arasında yapılan Hadîs-i Şerîf Ezberleme yarışmalarını “Riy’azu’s-Sâlihîn Ezberleme Yarışması” formatında yaygınlaştırmaya gayret eden bir topluluğuz.