Yarışma Şartnamesi

İçeriğimizi paylaşabilirsiniz.
Pin It

بسم الله الرحمن الرحيم

2022-2023

Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı

RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
1.1. Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı öncülüğünde düzenlenen “Riyâzü’s-sâlihîn Ezberleme Yarışması”nın amacı, Türkiye’de toplumsal düzeyde hadîs öğrenimini yaygınlaştırmak, hadîse yönelik bilginin alanını genişletmek ve Riyâzü’s-sâlihîn hafızlığı geleneğinin yeniden canlanmasına imkân sağlamaktır.
1.2. Yarışmada yedi yıllık bir süreçte Riyâzu’s-Sâlihîn’in ezberlenmesi ve muhtevasının hadîs-i şerîflerin anlamlarının kavranması hedeflenmektedir.

2. ORGANİZASYON
2.1. “Riyâzü’s-sâlihîn Ezberleme Yarışması” insana ve insanlığa yardımı merkeze alma noktasında Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşu olan Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı tarafından düzenlenir.
2.2. Yarışmanın merkezi İstanbul’dur.
2.3. Yedi aşamadan oluşan yarışma yedi ayrı yıla bölünmüş olup her yıl bir aşaması gerçekleştirilir.

3. KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURULAR
3.1. “Riyâzü’s-sâlihîn Ezberleme Yarışması”na T.C. veya yabancı uyruklu 14-54 yaşları arasındaki tüm hanımlar katılabilir.
3.2. Başvuru süresi üç hafta olup -25 Eylül - 16 Ekim 2023 tarihleri  tarihleri arasında “www.riyazussalihinyarismalari.com” adresinde yer alan başvuru formu ile online olarak yapılacaktır.
3.2. Yedi aşamadan oluşan yarışmaya katılım için bir önceki aşama ve/veya aşamalara katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
3.4. Yarışma kontenjanı sınırlıdır.
3.6. Katılım ücretsizdir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Başvurular, yarışma Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.
4.2. Düzenleme ve Yürütme Kurulu aşağıda isimleri yazan kişilerden oluşur:
Zeynep Duman (Genel Koordinatör/Sancaktepe Fasl-ı Bahar Kız Kuran Kursu’nda Kur’an Kursu Öğreticisi/ İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu)
Ayşe Zeynep Elbeyoğlu (Danışman/Aziz Mahmud Hüdayi Kız Kur’an Kursu’nda Kur’an Kursu Öğreticisi/ 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu)
Saime Yayla (Danışman/ Mehmet Akif Ersoy Kız Kur’an Kursu’nda Kur’an Kursu Öğreticisi/Hafız, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu)
Zeynep Refah Gökgöz (Genel Sekreter / Üsküdar Nuri Çıngıllıoğlu Cami Kur’an Kursu’nda Kur’an Kursu Öğreticisi/ Hafız, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu)
Betül Bozali (Jüri Başkanı/ Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu, İstanbul Ünv. Hadis Ana Bilim Dalı’nda doktora yapıyor.)
Dr. Ayşegül Mete ( Jüri Üyesi / Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu, Sakarya Üniv. Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Sare Nur Aydın (Jüri Üyesi / Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu, Uludağ Ünv. Hadis Ana Bilim Dalı’nda doktora yapıyor)
Gülsüm Korkmazer (Jüri Üyesi/ Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu, Sakarya Üniv. Hadis Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi)
4.3. Yarışmacılar için belirlenen yaş şartında yıl esas alınır. Bu itibarla doğum yılı 1967-2007 arasında olan hanımlar yarışmaya katılmaya hak kazanırlar.
4.4. Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyelerince başvurusu kabul edilenlerin, başvuru formunda belirttikleri telefon ve elektronik posta adreslerine mesaj ve e-posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır.

5. YARIŞMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
5.1. Yarışmanın hedefi yedi yıllık süre içerisinde Riyâzu’s-sâlihîn’de geçen hadîs-i şerîflerin ezberlenmesi ve manalarının kavranmasıdır.
5.2. Katılımcılar yarışmaya herhangi bir senede/aşamada katılabilecekleri gibi bütün senelere/aşamalara da katılabilirler.
5.3. Aşamalardan herhangi birine katılamayan kişiler, bütün aşamalar tamamlandıktan sonra katılamadıkları bölümleri tamamlayabilirler.
5.4. 2023-2024 yılları arasında  937-1208 hadisleri arasından seçilen 157 hadis-i şerîfin Arapça metnini takriben 9 (dokuz) aylık bir süre zarfında ezberlemesi gerekmektedir.
5.5. Katılımcılar, hadîs-i şerîflerin tercümelerini ezberlemekten muaf tutulacaktır.
5.6. Katılımcılar, hadîs-i şerîflerin sahâbî ravisinden ve kaynak bilgisinden sorumlu tutulmayacaktır.
5.7. Bildirilen merkezlerde ayda bir yapılacak zorunlu kampta ezberlenecek hadîs-i şerîflerin şerhi yapılacak ve temel hadîs usûlü kaideleri öğretilecektir.
5.8. Temmuz ayında yapılacak olan değerlendirme için hazırlanan Değerlendirme Yönergesi aşağıda bulunmaktadır.

6. YARIŞMA SÜRECİ
6.1. Yarışmaya katılmaya hak kazanan katılımcıların ezber süreçlerini takip etmek ve onları hadîs usûlü ile şerhleri açısından bilgilendirmek için ayda bir olmak üzere aylık şerh dersi desteği verilecektir. Bu nedenle yarışmaya başvurmak isteyenlerin ayda bir gerçekleştirilecek şerh dersleri desteğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
6.2. Aylık şerh dersleri tarihleri ve merkezler daha sonra web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.
6.3. Kayıtlar sona erdikten sonra, katılımcılara Ekim ayında ilk etapta ezberlemeleri gereken 19 hadîs-i şerîf pdf formatında gönderilecektir.
6.4. Katılımcıların aylık şerh derslerine ulaşım masrafları kendilerine aittir. Konaklama ve ikramlar Düzenleme ve yürütme kurulu tarafından karşılanacaktır.
6.5. Kasım ayında gerçekleştirilecek ilk aylık şerh dersine kadar 19 hadîs-i şerîfi ezberleyen katılımcılar ön elemeyi geçmiş sayılacak ve kendilerine ezberlenecek olan Hadis-i Şeriflerin dökümanı verilecektir.
6.6. Yıl içerisinde yapılacak toplam yedi aylık şerh dersinin sonunda 143 hadîs-i şerifi ezberlemiş olan katılımcılar, Temmuz ayında yapılacak olan değerlendirmeye katılma hakkını elde edecektir.
6.7. Değerlendirme mekânı, tarihi ve saati ile ilgili detaylar daha sonra web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda ilan edilecektir.

7. UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
7.1. Değerlendirmede değişik uzunlukta 15 hadîs-i şerif sorulacaktır. Jüri ezbere okunacak hadîs-i şerîf sayısında inisiyatif kullanabilir.
7.2. Katılımcılara sorulacak hadîs-i şerîfler kura usulüyle belirlenecektir.
7.3. Katılımcıya her hadîs-i şerîf için belli bir süre tanınacaktır. Belirlenen süreyi aşan katılımcıya hatırlaması için ek süre verilecek, talep ederse hatırlatma yapılacak, hatırlatma sonrası verilen son ek süreyi dolduran katılımcının cevap hakkı sona erecektir.
7.4. Kendisine sorulan hadîs-i şeriflerin üçte birinden fazlasını okuyamayan veya fâhiş hatayla okuyan katılımcı değerlendirmede başarılı sayılamayacaktır. Başarılı olamayan katılımcılar için telafi değerlendirmesi yapılması konusu komisyonun inisiyatifindedir.
7.5. Katılımcıların hadîs-i şeriflerin ezberlerinde kelime, harf-i cer, soru edatı atlama ve/veya değiştirme, mahrec, med ve hareke hatalarına dikkat edilecektir.
7.6. Değerlendirme sonucunda başarılı olan katılımcılara düzenlenecek özel bir merasimde sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edilecektir.
7.7. Değerlendirme 2 kişiden oluşan ve düzenleme kurulu içinden belirlenen komisyon tarafından yapılır. İhtiyaç halinde sınav komisyonuna kurul kararıyla liyakatli hocalar dahil edilebilir.

8. GENEL ŞARTLAR
8.1. Yarışma Düzenleme ve Yürütme Kurulu, değerlendirme ile ilgili açıklamada bulunmama ve takvimle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
8.2. Başvuru formunda bulunan tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu formu dolduran kişiye aittir. Başvuruda bulunan tüm yarışmacılar yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır.

ÖNEMLİ TARİHLER ETKİNLİKLER
25 Eylül - 16 Ekim 2023 Başvuru Haftası
12 Ekim 2022 Başvurusu Kabul Edilenlere Mesaj ve Mail Yoluyla Bildirim
21 Ekim 2023 Bilgilendirme ve Yarışmacılara 15 Adet Hadîs-i Şerîfi İhtiva Eden Pdf Dosyasının Gönderilmesi
18- 19 Kasım 2023 15 adet hadisi ezberlenlere ilk kamp 
20-21 Temmuz 2024 Genel Değerlendirme Tarihi

 

YARIŞMA YÜRÜTÜCÜSÜ KURUM BİLGİLERİ

Yürütücü Adı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
Adres                                          Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sk. Cami İçi No:1 Posta Kodu: 34672 Üsküdar-İSTANBUL 
Telefon 0 216 341 05 97 
Faks 0 216 341 24 31
Web Sitesi http://hudayivakfi.org

 

YARIŞMA WEB SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Sekreterya   Zeynep Refah    
Web Sitesi   www.riyazussalihinyarismalari.com  
Sosyal Medya      instagram&facebook= riyazussalihinyarismalari

 riyazussalihinyarismalari profile pic

(@riyazussalihinyarismalari)

Biz, Kur’ân-ı Kerîm’i hadîs-i şerifler rehberliğinde anlamayı ve yaşamayı hedefleyen, bu sebeple Hüdâyî Vakfı Kız Kur’an Kursları arasında yapılan Hadîs-i Şerîf Ezberleme yarışmalarını “Riy’azu’s-Sâlihîn Ezberleme Yarışması” formatında yaygınlaştırmaya gayret eden bir topluluğuz.