Amacımız

İçeriğimizi paylaşabilirsiniz.
Pin It

AMACIMIZ
Telif edildiği zaman dilimiyle yaşadığımız çağ arasında ciddi benzerliklerin bulunduğu fark edilen Riyâzü’s-sâlihîn’i gündeme getirmek suretiyle sünneti paranteze alma girişimlerinin bertaraf edilmesine ve dinin yaşanabilirliğini sağlayan hadîs-i şeriflerin amele dönüşmesine katkı sağlama amacını taşımaktayız. Bu itibarla İslâm âlimlerince muteber kabul edilen ve yaklaşık sekiz asırdır itibarından ödün vermeyen bu önemli esere yönelik halkımızda bir farkındalık oluşturulması hedefiyle “RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI” düzenlemekteyiz. Hadîs-i şeriflere yönelik doğru algının oluşması ve onun eyleme dönüşerek vücud bulması gayesi haricinde yüzyılları aşan bir itibar ve şöhrete sahip olan Riyâzü’s-sâlihîn’i aşamalı olarak ezberlemeyi hedefleyen bu yarışmayla birlikte Hadis Hafızlığı geleneğini de tekrar canlandırmayı amaçlamaktayız. Böylelikle “RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI” düzenlemekle hem eyleme dönüşmesi yüksek sahih hadis-i şeriflerden müteşekkil son derece muteber Riyâzü’s-sâlihîn’e dönük halkımızda bir farkındalık oluşturarak sünnete yönelik bilginin alanını genişletme ve hayata aktarımına katkı sunma hem de İslâm Medeniyetinin önemli yapıtaşlarından olan Hadis Hafızlığı geleneğini yeniden canlandırma gibi çift yönlü amaç gütmekteyiz

riyazussalihinyarismalari profile pic

(@riyazussalihinyarismalari)

Biz, Kur’ân-ı Kerîm’i hadîs-i şerifler rehberliğinde anlamayı ve yaşamayı hedefleyen, bu sebeple Hüdâyî Vakfı Kız Kur’an Kursları arasında yapılan Hadîs-i Şerîf Ezberleme yarışmalarını “Riy’azu’s-Sâlihîn Ezberleme Yarışması” formatında yaygınlaştırmaya gayret eden bir topluluğuz.